หน้าเเรก

วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2554

พยัญชนะไทยพยัญชนะไทย
พยัญชนะไทยมี 44 รูป สามารถแบ่งตามฐานที่ใช้ในการออกเสียงเป็นวรรค ดังเช่นในภาษาบาลีและสันสกฤต พร้อมแสดงชื่อเรียกในปัจจุบัน
วรรค กะ
-
 ไก่
 ไข่
 ขวด*
 ควาย
 คน*
 ระฆัง
 งู
วรรค จะ
-
 จาน
 ฉิ่ง
 ช้าง
 โซ่
 เฌอ
 หญิง
วรรค ฏะ
-
 ชฎา
 ปฏัก
 ฐาน
 มณโฑ
 ผู้เฒ่า
 เณร
วรรค ตะ
-
 เด็ก
 เต่า
 ถุง
 ทหาร
 ธง
 หนู
วรรค ปะ
-
 ใบไม้
 ปลา
 ผึ้ง
 ฝา
 พาน
 ฟัน
 สำเภา
 ม้า
เศษวรรค
-
 ยักษ์
 เรือ
 ลิง
 แหวน
 ศาลา
 ฤๅษี
 เสือ
 หีบ
 จุฬา
 อ่าง
 นกฮูก
เนื่องจาก ฃ และ ฅ ปัจจุบันไม่พบการใช้งาน จึงอนุโลมใช้ ข และ ค แทนในการสะกด
พยัญชนะไทยยังแบ่งออกเป็น 3 หมู่ เรียกว่า ไตรยางศ์ ประกอบด้วย
อักษรสูง 11 ตัว ได้แก่ ข ฃ ฉ ฐ ถ ผ ฝ ศ ษ ส ห
อักษรกลาง 9 ตัว ได้แก่ ก จ ฎ ฏ ด ต บ ป อ
อักษรต่ำ 24 ตัว ได้แก่ ค ฅ ฆ ง ช ซ ฌ ญ ฑ ฒ ณ ท ธ น พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ฬ ฮ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น