หน้าเเรก

วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2554

พยัญชนะไทยพยัญชนะไทย
พยัญชนะไทยมี 44 รูป สามารถแบ่งตามฐานที่ใช้ในการออกเสียงเป็นวรรค ดังเช่นในภาษาบาลีและสันสกฤต พร้อมแสดงชื่อเรียกในปัจจุบัน
วรรค กะ
-
 ไก่
 ไข่
 ขวด*
 ควาย
 คน*
 ระฆัง
 งู
วรรค จะ
-
 จาน
 ฉิ่ง
 ช้าง
 โซ่
 เฌอ
 หญิง
วรรค ฏะ
-
 ชฎา
 ปฏัก
 ฐาน
 มณโฑ
 ผู้เฒ่า
 เณร
วรรค ตะ
-
 เด็ก
 เต่า
 ถุง
 ทหาร
 ธง
 หนู
วรรค ปะ
-
 ใบไม้
 ปลา
 ผึ้ง
 ฝา
 พาน
 ฟัน
 สำเภา
 ม้า
เศษวรรค
-
 ยักษ์
 เรือ
 ลิง
 แหวน
 ศาลา
 ฤๅษี
 เสือ
 หีบ
 จุฬา
 อ่าง
 นกฮูก
เนื่องจาก ฃ และ ฅ ปัจจุบันไม่พบการใช้งาน จึงอนุโลมใช้ ข และ ค แทนในการสะกด
พยัญชนะไทยยังแบ่งออกเป็น 3 หมู่ เรียกว่า ไตรยางศ์ ประกอบด้วย
อักษรสูง 11 ตัว ได้แก่ ข ฃ ฉ ฐ ถ ผ ฝ ศ ษ ส ห
อักษรกลาง 9 ตัว ได้แก่ ก จ ฎ ฏ ด ต บ ป อ
อักษรต่ำ 24 ตัว ได้แก่ ค ฅ ฆ ง ช ซ ฌ ญ ฑ ฒ ณ ท ธ น พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ฬ ฮ

บทท่องจำพยัญชนะไทย

ก. เอ๋ย กอไก่
ข.ไข่ ในเล้า
ฃ. ขวด ของเรา
ค. ควาย เข้านา
ฅ. คน ขึงขัง
ฆ. ระฆัง ข้างฝา
ง. งู ใจกล้า
จ.จาน ใช้ดี
ฉ.ฉิ่ง ตีดัง
ช. ช้าง วิ่งหนี
ซ. โซ่ ล่ามที
ฌ. กระเฌอ คู่กัน
ญ. หญิง โสภา
ฎ. ชฎา สวมพลัน
ฏ. ปฎัก หุนหัน
ฐ. ฐาน เข้ามารอง
ฑ. มณโฑ หน้าขาว
ฒ. ผู้เฒ่า เดินย่อง
ณ. เณร เดินไม่มอง
ด. เด็ก ต้องนิมนต์
ต. เต่า หลังตุง
ถ. ถุง แบกขน
ท. ทหาร อดทน
ธ. ธง คนนิยม
น. หนู ขวักไขว่
บ. ใบไม้ ทับถม
ป. ปลา ตากลม
ผ. ผึ้ง ทำรัง
ฝ. ฝา ทนทาน
พ. พาน วางตั้ง
ฟ. ฟัน สะอาดจัง
ภ. สำเภา กางใบ
ม. ม้า คึกคัก
ย. ยักษ์ เขี้ยวใหญ่
ร. เรือ พายไป
ล. ลิง ไต่ราว
ว. แหวน ลงยา
ศ. ศาลา เงียบเหงา
ษ. ฤาษี หนวดยาว
ส. เสือ ดาวคะนอง
ห. หีบ ใส่ผ้า
ฬ. จุฬา ท่าผยอง
อ. อ่าง เนืองนอง
ฮ. นกฮูก ตาโต

รูปแบบการหัดเขียนพยัญชนะไทย


วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ทำไมฉันถึงต้องเรียนสาขา ภาษาไทย

                 
                  เพราะภาษาไทย  เป็นภาษาหลักพื้นฐานที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวัน เเละเป็นภาษาที่เป็นหัวใจของทุกภาษา
                 นอกจากนั้นภาษาไทยยยังมีความงามทางด้านวรรณศิลป์  มีถ่วงทำนองที่ฟังไพเราะ เสนาะหู
ดังนั้ันดิํฉันจึงเลือกเรียน  สาขาภาษาไทย